2010. augusztus 23., hétfő

"Nem értem miért baj az, ha valakinek minden sikerül."

Nem kertelünk azzal, ha azt mondjuk a Piknik Fesztivál idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre.
E kortárs kulturális és művészeti rendezvény története 2008 tavaszán kezdődött, amikor néhány lelkes esztergomi fiatal megelégelve a helyi állóvizet, megérlelve a változtatás régóta meglévő gondolatát, nekilátott, hogy realizálja az akkor még ábrándnak tetsző elképzeléseket.
Makulátlan koncepciónk adott volt: egy olyan esemény létrehozása, mely egy színes programsorozat keretében a legkülönbözőbb művészeti ágaknak nyújt teret - kortárs képzőművészetnek és színháznak, animációs és rövidfilm-vetítéseknek, fotókiállításoknak, koncerteknek, performance-oknak, különböző installációknak stb.

Észtergom hátárváros, a főváros közelében, ideális földrajzi és kulturális adottságokkal, azonban a Dunakanyarban betöltött kortárs művészeti szerepe meglehetősen marginális és sivár.
Ráadásképpen az üresnek tetsző esztergomi művészeti élet és a szomszédos összefogások hiánya is sürgette a változtatás gondolatát.
Tulajdonképpen az esztergomi kulturális élet fellendítése mellett nem titkolt szándékunk volt egy új kulturális párbeszéd felélesztése Esztergomban és az Ister-Granum Eurorégióban, illetve a régión belüli összefogás elősegítése, egyfajta indikátor szerep felvállalása.
Eme projektben éppen ezért nem pusztán környékbeli nyitott és kreatív fiatalok, hanem hazai előadók, illetve nemzetközi vendégművészek is nagy számmal részt vettek – egyszerre éreztük feladatunknak a külföldi művészekkel való kooperációt és a helyi fiatalok bevonását és aktivizálását.
Meganyi fellépőnk terén szintén kettős volt a szándék: egyszerre törekedtünk a regionális jellegzetességek kihasználására, támogatására és az új, a környéken mindeddig ismeretlen kortárs művészeti jelenségek bemutatására.


Mindazonáltal nyugati-európai példákat is követve választottunk használaton kívüli ingatlant a projekt helyszínéül, ez idáig a környéken ismeretlen gyakorlat volt.
Igaz hittel az első fesztivált az esztergomi Granvisus szemüvegkeretgyárban tartottuk meg, mely akkor már tizenöt éve üresen és elhagyatottan állt, a másodikat pedig a lebontásra ítélt helyi művelődési házban.
És természetesen mindkét épület jelentéssel bíró, emlékekkel teli az esztergomiak életében, a fesztivál egy teljesen eltérő kontextus megteremtésével új színt adott a két objektumnak.
Remek új élményeket nyújtott tehát a Piknik a város lakóinak, akik egyszerre élhették újra a múltbeli emlékeiket és lehettek aktív résztvevői valami új születésének.
Társzervezőként a Tűzraktér csoport vállalt szerepet (www.tuzrakter.hu) a rendezvény megrendezésében, akik már több helyen bizonyították, hogy hasonló kezdeményezéseknek Magyarországon is van helye.

Bizonyságul még kezdettől fogva kapcsolatban álltunk a Párkány és Vidéke Kulturális Társulással, illetve a Bridgeguards nevű nemzetközi projekttel (www.bridgeguard.org), mely a Mária Valéria híd szellemi örökségének interkulturális védelmével és különböző nemzetiségű művészek támogatásával foglalkozik, így építve virtuális hidakat a valóságos híd megőrzésének érdekében.
Az első fesztivál nem jöhetett volna létre a Visegrádi Alap által nyújtott támogatás nélkül – így valósíthattuk meg azokat a feltételeket, melyek nélkül a rendezvény nem indulhatott volna útjára: a médianyilvánosságot, a szükséges költségek realizálását és a magas színvonalú produkciókat.
Jó az egészben, hogy a Piknik 2008 visszhangja egyértelműen kedvező volt mint a látogatók, mint az aktív résztvevők részéről, rengeteg pozitív visszajelzést, segítséget és biztatást kaptunk.


A második évben a város önkormányzata nyújtott számunkra anyagi segítséget, elsősorban az épület biztosításával, illetve a közüzemi költségek fedezésével.
Zúgó lelkesedéssel álltunk feladataink elé, annak ellenére, hogy pályázati lehetőségeink és forrásaink meglehetősen szűkösek voltak, tekintve, hogy közhasznú egyesületté való bejegyzésünk éppen folyamatban volt, viszont a rendezvény díjmentességét mindenképpen meg kívántuk őrizni. 
Hogy a világválság negatív hatásai minket sem kerültek el, kénytelenek voltunk egy low budget fesztivál megrendezésére korlátozni a lehetőségeinket, illetve kiaknázni az önkéntes erőket.
A kedvezőtlen feltételek ellenére sikerült megduplázni a fesztivál látogatottságát, ugyanakkor megtartani az alapkoncepciót is.

Voltaképpen köszönhető mindez annak is, hogy a rendezvény ekkorra már beépült a városi köztudatba, sok esztergomi és környékbeli magáénak érezte a Piknik szellemiségét, nem sajnálva az erőt, energiát, pénzt és időt arra, hogy a fesztivál továbbélhesse saját magát.
Addigra már láthatóvá vált a Piknik ösztönző szerepe is a térség életében.
Látván, hogy elindultak olyan folyamatok, melyek megteremtették a regionális összefogás feltételeit, teret nyitottak egyéb kezdeményezések felé.
A 2009-es év áprilisában például megrendezésre került az első Forma Fesztivál Párkányban, valamint a második Piknik fesztivál helyszínét azóta is használják alkalmanként a helyi fiatalok kisebb szabású rendezvények megtartására.
KEZDŐDÖTT HÁT A PIKNIK ÉS FORMA FESZTIVÁL EGYÜTTMŰKÖDÉS
Ihletetten konstatáltuk, hogy az elmúlt két év egyértelműen igazolta a Piknik Fesztivál létjogosultságát.
Ni csak,  a térség igenis igényel egy ilyesfajta rendhagyó, kortársművészeti eseményt, s a régió valóban „rejteget” számos – zömmel fiatal – művészt, akik a rendezvény hatására tudomást szereztek egymásról, felvették a kapcsolatot, s immár egymást segítve alkotnak?
Ekkor az utóbbi néhány évben létrejött regionális törekvéseket tekintve és ezekre alapozva elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a két város (Párkány és Esztergom), illetve a két közösség baráti együttműködésének határozottabb formát adjunk.
Kezdeti célkitűzéseink tehát teljesültek: Esztergom (és az Ister-Granum Eurorégió) kimozdulni látszik a kulturális állóvízből, a Piknik által életre hívott nemzetközi művészeti együttműködés és dialógus elkezdte élni a saját életét.

Mi a közeljövőben ezt az áldásos folyamatot szeretnénk – immár a felvidéki Forma Fesztivállal kooperálva - minél hatékonyabban eszkalálni.
Igaz hittel, egymást segítve, kölcsönösen támogatva, kívánunk egy sokszínű kulturális közeget létrehozni, ahol a folyamatok öngerjesztő mechanizmusként egymásból alakulnak, és egymást kreatívan alakítják.
Nekünk a törekvésünk éppen ezért először is a kooperáció már meglévő kapcsolatokon alapuló továbbfejlesztése, ahol a két közeg összefogása során a közös szellemi és kulturális értékeket tartjuk szem előtt.
Dacosan, mindenféle politikai hatástól mentesen.
Ezután is tagjaink olyan művészek, kultúrára fogékony fiatalok, akik nyitottak mindenféle új interakcióra, illetve ők maguk is útjára indítanak olyan kezdeményezéseket, amelyek tovább színesítik és gazdagítják a lokális kulturális szcénát.
Noha tevékenységünk során különös hangsúlyt fektetünk a helyi művészek és művészcsoportosulások bemutatására és az ezek által indukált kommunikációra, továbbra is szem előtt tartjuk a térség kulturális karakterét és annak hatásait a régió szellemi és közösségi életére.

Sikeresnek szánt rendezvényeinkkel igyekezzük megszólítani a régió teljes lakosságát.
Igaz, bár a Piknik Fesztivál minden évben hagyományos szeptember első hétvégéjén kerül megrendezésre - célunk, hogy az év többi részében is tevékenyen teret adjunk a kultúrának.
Kedvező alkalom nyílt arra, hogy némileg szakítva az eddigiekkel, június első hetére is tervezzünk egy kisebb szabású, ám az eddigieknél hosszabb mikrofesztivált/alkotótábort.
Ez, a Mikropiknik kísérőrendezvény és az ezt követő -a tábor anyagából összeállított-  kiállítás volt, ahová szép számmal érkeztek kassai, budapesti, párkányi és esztergomi képzőművészek, zenészek, táncosok.
Ráadásrendezvényként működott a Párkányban megrendezendő Forma Fesztiválnak mintegy szupportálva azt.
Ürömtől mentesen tehát idén nyáron is sikeresen lezajlott a felvidéki fiatalok által szervezett Forma, ahová sikerült szép számmal magyarországi fesztivállátogatókat is átcsábítani Párkányba, ezzel is elősegítvén „szellemi határaink” felszámolását.
Lássunk hát csodát- most szeptember 3-5. közt a párkányi fesztivál csapata segíti a Pikniket egy vasárnapi koncertélmény lebonyolításával, ahová mindenkit szeretettel várnak és várunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése